Aktuellt

Fjärrundervisning åk 7-9

Publicerad 5 jan, 2021

I samråd med Region Kalmar har beslut tagits att Östra skolan kommer att ha distansundervisning fram till den 24 januari för eleverna i åk 7-9.

Hej!
God fortsättning önskar jag både er elever och vårdnadshavare. Jag hoppas att ni har, och har haft sköna dagar och varit rädda om er.

I samråd med Region Kalmar har beslut tagits att Östra skolan kommer att ha distansundervisning fram till den 24 januari för eleverna i åk 7-9. Vi startar med distansundervisningen måndagen den 11/1 klockan 8:30 och kommer följa ordinarie schema.

Eleverna kommer att använda sig av Google Meet och information kring lektionerna samt inloggningskoder kommer att finnas på Infomentor. Viktigt att hålla sig uppdaterad där.

För att minska elevantalet på skolan, är eleverna välkomna klassvis fredag 8/1 (se tider nedan) för att hämta skolmaterial samt dator vid behov. Varje klass har ett tidsintervall där de kan komma.

7A - välkomna in någon gång mellan 09:30-10:15
7B - välkomna in någon gång mellan 10:30-11:15
8A - välkomna in någon gång mellan 11:30-12:15
8B - välkomna in någon gång mellan 12:30-13:15
9A - välkomna in någon gång mellan 13:30-14:15

I dagsläget är frågan kring hur skollunch skall erbjudas inte löst. Återkommer med det.
På torsdag finns arbetslaget hög tillgängligt digitalt för eventuella frågor.
Fjärrundervisning kräver mycket eget ansvar och det är viktigt att ni elever både tar det men också ber om hjälp av era undervisande lärare när behov uppstår. Om en undervisande lärare anser att en elev vid några tillfällen behöver vara fysiskt på plats kommer detta att kommuniceras med berörd elev och vårdnadshavare.

Kom ihåg att vi finns här för att hjälpa er även om det dessa första två veckor av vårterminen sker digitalt.
Vänlig hälsning
Jessica

Jessica Svärdh, rektor Östra skolan