Aktuellt

Förskolan Västanvind

Publicerad 8 aug, 2014

Västanvid - en fristående förskola i Färjestaden.

Vill du ge ditt barn en riktigt bra start? Sedan i januari 2015 finns förskolan Västanvind som kommer att kunna ta emot 25 barn i åldersspannet 0-5 år. Västanvinds värdegrund vilar på tanken att hjärta och hjärna hänger ihop. Det innebär att vi tar ett sammanhängande helhetsgrepp kring undervisningen, med kunskap, handlingskraft, engagemang och omtanke utnyttjar vi alla verktyg i vår strävan att varje barn ska bli den bästa versionen av sig själv, från motorisk utveckling till intellektuell förmåga. Varje barn ska känna sig tryggt på förskolan vilket är grunden i planerandet av verksamheten. Genom trygghet skapar vi förutsättning för kunskap. Därför ska varje barn känna sig sett och uppmärksammat. Genom arbete med fokus på bemötande och relationer stärker vi barnets självkänsla och därmed uppmuntran till att utveckla vidare kunskap. Högläsning, berättande, upplevelser från vardagen blir stoff som barnen arbetar med för att utveckla kunskap och goda sociala mönster. Studiebesök och utflykter kommer att vara ett återkommande inslag som stärker barnens helhetssyn och ökar förståelsen för hur allt hänger ihop.

Är du intresserad av att veta mer eller anmäla ditt barn till Västanvind så klickar du på länken här:http://vastanvind.me/ansoekan/