Aktuellt

Första spadtaget

Publicerad 9 aug, 2018

På torsdag den 9 augusti kl.14.00 tas första spadtaget på Östra skolans lokaler i Färjestaden. Närvarande är, bland andra, Landshövding Tomas Carlzon.

Östra skolan är ett av Sveriges största skolprojekt i privat regi och är helt och hållet ett lokalt projekt. Lokala entreprenörer i samarbete med lokala byggföretagare, med stöd från den lokala banken samt Mörbylånga kommun möjliggör förverkligandet av denna F-9 skola som öppnar hösten 2019.
Östra skolan kommer att byggas i anslutning till Möllstorpsgatan/Åkervägen. De färdiga lokalerna inrymmer klassrum för F-9, eget skolkök, skolbibliotek, elevhälsa och ytor där vi kan samlas för att umgås eller ta del av olika framträdanden.
När vi bestämde oss för hur vi ville att skolan skulle se ut tog vi in all den erfarenhet vi samlat på oss under de senaste 18 åren från CIS, Södra skolan och Västra skolan. Det vi vet är att en bra skola är utformad så att mobbingfällor inte existerar, att man som elev syns och de vuxna ständigt finns nära barnen. Lokalerna ska också ta hänsyn till de skilda behov som finns hos de yngre respektive äldre barnen och erbjuda en miljö som stimulerar till inlärning och nya utmaningar.