Aktuellt

Information ang Coronaviruset

Publicerad 13 mar, 2020

Information om corona

Information och inriktning för verksamheten vid samtliga enheter inom CIS Kalmar AB med anledning av Coronaviruset.

Vår inriktning
Samtliga enheter inom CIS Kalmar AB följer Skolverkets samt Folkhälsomyndighetens råd och beslut gällande verksamhetsanpassningar med hänsyn till rådande läge.
Skola och barnomsorg har en viktig funktion att fylla för att andra professioner ska kunna fullgöra sina åtaganden. Så länge vi har myndigheternas tillstånd att bedriva vår verksamhet kommer vi att göra detta så långt det bara går med hänsyn till tillgång på personal.

För mer information klicka här >>