Aktuellt

Ny tidsplan

Publicerad 31 aug, 2017

Sedan Mark- och miljööverdomstolen beslutat att inte ge prövningstillstånd för den överklagan som en privatperson gjort har detaljplanen vunnit laga kraft.

Vår målsättning har varit att ha en färdig skola ht 2018 men detta ser nu inte ut att vara möjligt med hänsyn till produktionstiden. Östra skolan kommer att starta ht 2019.

/Mattias Mild