Aktuellt

Start för detaljplanearbetet

Publicerad 7 dec, 2015

Arbetet är nu igång med detaljplan för tomtmarken där Östra skolan ska ligga.

Planarbetet är nu igång på allvar och målet om att Östra skolan ska öppna i augusti 2017 ligger fast. Anmälningar till Östra skolan fortsätter droppa in via hemsidan men det finns fortfarande platser kvar.

Mer information följer i takt med att arbetet fortskrider. 

/Mattias Mild