Ansökan

Genom att sätta upp er i kön står ni inför möjligheten att göra ett val inför kommande läsår. Vi tar in i förskoleklass samt åk 7 varje år, finns vakanser i övriga klasser så erbjuder vi dessa till de som står i kön och har rätt ålder.

Genom att fylla i formuläret nedan anmäler ni ert intresse för skolan och sätter upp ert barn i vår kölista.

Då vi behandlat er ansökan kommer ni att få en bekräftelse via mail.

Platsen i kön beror på datumet för anmälan. Enda möjligheten att förbigå detta är om man har ett syskon som går på skolan vid den tidpunkten som man själv skall börja.

Hösten året innan man skall börja på skolan bjuder vi in alla som finns med i kölistan till en information.

Ansökan

Please enter the word you see in the image below:


 

Information om behandling av personuppgifter

CIS Kalmar AB kommer att behandla och lagra dina personuppgifter för att fullborda antagning och rättslig plikt gentemot elev och vårdnadshavare. Dina personuppgifter kommer att lagras och behandlas fram till det datum då utbildningen är avslutad. Efter avslutad utbildning kommer personuppgifter i form av betygsdokumentation lagras samt översändas till respektive hemkommun för arkivering. Personuppgifter kommer under studietiden behandlas av externa parter (system för frånvarohantering, betygsättning, studieinformation, skolhälsovård etc.). I samtliga fall finns vederbörliga personuppgiftsbiträdesavtal. Inga personuppgifter kommer att användas eller lämnas ut i marknadsföringssyfte.