Fritids

Välkommen till fritids!

På fritids kommer vi att ta väl hand om dig innan och efter ordinarie skoldag. Vi leker och lär både inne och ute.