Elevens val

Att få en chans att bredda och fördjupa ett område som intresserar.

Vi samarbetar med GOIF och ett av Elevens val som våra elever på högstadiet kan välja mellan är "Fotboll i skolan". Varje tisdag, klockan 7:30, har eleven en möjlighet att bredda och fördjupa sig inom fotboll individuellt och i grupp. Övriga Elevens val för högstadieelever kan skilja sig från läsår till läsår: Tidigare exempel är debatt, körsång, skrivande, skapande, fördjupning i matematik och bokcirkel. 

På mellanstadiet utgår Elevens val från elevernas intresse och pågår under några sammansatta dagar i slutet av läsåret.