Föräldrar

Till dig som är förälder till ett barn på Östra skolan.

Som förälder är det viktigt att kunna känna sig trygg med sitt barns skolgång. Här har vi samlat information som det kan vara bra att känna till kring skolans fokusområden, fritidshemmets verksamhet samt hur det fungerar med skolskjuts och idrottsundervisning.