Fritidshemmet

Meningsfull och trygg fritidssysselsättning.

Vårt fritidshem håller öppet varje dag mellan 07.00 och 17.00. Här ser vi till att ditt barn får en stimulerande och meningsfull tid före och efter ordinarie skoltid.