Fritidshemmet

En plats för lekfullt lärande, kompisar och trygghet

Legobygge, musiktävling, skapande, frilek, utelek, pyssel, spel, mellis, utflykt, disco, avslappning, aktiviteter med mera, med mera - på fritids på Östra är det engagerade pedagoger som finns där, stöttar, hjälper och lär våra fritidsbarn. 

Vårt fritidshem håller öppet varje dag mellan 06:30 och 17.30. Här ser vi till att ditt barn får en stimulerande och meningsfull tid före och efter ordinarie skoltid.