Fritidshemmet

Meningsfull och trygg fritidssysselsättning.

Vårt fritidshem håller öppet varje dag mellan 06:30 och 17.30. Här ser vi till att ditt barn får en stimulerande och meningsfull tid före och efter ordinarie skoltid.