Idrott och hälsa

På Östra skolan finns plats för lek, rörelse, idrott och hälsa.

På Östra skolan är lek, rörelse, idrott och hälsa ett naturligt inslag. Höstterminen 2021 kommer vår blivande idrottshall stå färdig. Den byggs i ett samarbete med Småland Padel Society och kommer att ligga i anslutning till skolgården.