Våra fokusområden

EQ och Läsning.

På Östra skolan jobbar vi med EQ och läsning som skolans val och som våra fokusområden.