Så här fungerar det:

Östra skolan är en fristående f-9 skola med fokusområden svenska språket samt EQ. Skolan startar hösten 2019.

Kostar det någonting att gå på Östra skolan?

Nej, skolan är avgiftsfri och det är elevens sk skolpeng som finansierar studierna. Skolan följer det regelverk som gäller alla skolor, oavsett huvudmannaskap.

Får vem som helst gå på skolan?

Ja. Östra skolan är en skola för alla. Intagning sker efter vilket ködatum man har, barn med syskon på skolan har förtur. Dessa regler är fastställda av Skolinspektionen.

Får man betyg?

Ja. Precis som i en kommunal skola följer vi de regler och krav som anges i Svensk författningssamling.

Var ligger skolan?

Östra skolan kommer att byggas vid Möllstorpsgatan-Åkervägen. Se den skiss som ligger under "Lokaler".

Är lärarna behöriga?

Absolut. Vi ställer mycket höga krav på våra medarbetare och strävar efter att alla ska ha formell behörighet och mycket god kompetens inom sitt område.

Får man bra skolmat?

Vi vet att maten är ett mycket viktigt inslag under skoldagen och 
kommer att erbjuda god och 
näringsrik mat som bereds på plats. Vi strävar efter att använda närproducerade råvaror.

Får man busskort och/eller skolskjuts?

Vi kommer att följa samma regler som gäller om ditt barn gått i någon av Mörbylånga kommuns skolor.


Erbjuder Östra skolan fritidshemsverksamhet?

Ja. Östra skolan kommer att ha ett fritidshem som är öppet från 07.00 och stänger 17.00.