Kontakt och Personal

Varmt välkommen att kontakta oss på Östra skolan om det finns frågor du inte finner svar på här på hemsidan. Vill du ställa dina barn i kö så använd formuläret som du hittar under "Ansökan" i toppmenyn.

Ledning och Administration

 
Jessica Svärdh - Rektor
E-post: jessica.svardh@ostraskolan.nu
0766-21 88 88
Mattias Mild - Utvecklingschef och skolchef
E-post: mattias.mild@cis.se
0733-26 24 53
Tomas Eriksson - VD
E-post: tomas.eriksson@cis.se
 
Roger Jonsson - IT ansvarig
E-post: roger.jonsson@cis.se
 
Niklas Nordén - Vaktmästare
E-post: niklas.norden@sodraskolan.se
 

Elevhälsa

 
Anna Karlsson - Skolsköterska
E-post: anna.karlsson@ostraskolan.nu
0733-95 40 91
Anna Stensson - Kurator
E-post:anna.stensson@ostraskolan.nu
0729-65 63 49

Fritidshemmet
Arbetslag 1-3     

0733-95 40 92

0733-95 40 93  

 

Anders Nihlstedt - Fritidspedagog samt lärare i Idrott och Hälsa anders.nihlstedt@ostraskolan.nu

Jenny Persson - Fritidspedagog samt lärare i Idrott och Hälsa  jenny.persson@ostraskolan.nu

 

Johanna Steen - Mentor i förskoleklass johanna.steen@ostraskolan.nu

Kajsa Ek - Mentor årskurs 1 kajsa.ek@ostraskolan.nu

 

Jenny Eriksson - Mentor årskurs 2 jenny.eriksson@ostraskolan.nu

 

Elin Ståhl - Mentor Åk 3 elin.stahl@ostraskolan.nu

 
   

Arbetslag 4-6     0729 65 63 55              

 

Madeleine Sjöberg - Mentor Åk 4 madeleine.sjoberg@ostraskolan.nu

 

Diana Nilsson - Mentor Åk 5 diana.nilsson@ostraskolan.nu

 

Frida Cronvall - Mentor Åk 6 frida.cronvall@ostraskolan.nu

 

Arbetslag 7-9

0733-95 40 94

Anna Näsström - Lärare i franska
anna.nasstrom@ostraskolan.nu
 
Linn Bescher - Lärare i svenska och religion, Mentor 8a
E-post: linn.bescher@ostraskolan.nu
 
Daniel Svensson - Lärare i NO/Tk, Mentor 8b
E-post: daniel.svensson@ostraskolan.nu
 
Sofia Robinsson - Lärare i eng, Mentor 8b
E-post: sofia.robinsson@ostraskolan.nu
 
Josefin Drakenberg - Lärare i textil- och slöjd, Mentor 9a
josefin.drakenberg@ostraskolan.nu
 
Charlotta Whalstrand - Lärare i Idrott och Hälsa, Mentor 9a
E-post: charlotta.whalstrand@ostraskolan.nu
 
Kalle Kronberg - Lärare i SO, Mentor 9b
E-post: kalle.kronberg@ostraskolan.nu
 

Max Jeansson - resurspedagog och lärare, mentor i 9b

max.jeansson@ostraskolan.nu

Klara Hansson - lärarassistent, adm, elevfik

klara.hansson@ostraskolan.nu

Olle Olson - Lärare i matematik, mentor i 8a

olle.olson@ostraskolan.nu

Avija Olsson - Lärare i matematik, studioskills, mentor i 7b

avija.olsson@ostraskolan.nu