Om skolan

Välkommen till Östra skolan, Ölands nya f-9 skola med fokus på trygghet och kunskap genom EQ och läsning!

Den 19 augusti 2019 invigdes Östra skolan i Färjestaden. I augusti 2020 invigdes etapp 2 med vår högstadiedel samt våra gemensamma salar. Vi är en F-9 skolan med tre stadier, i tre hemvister, under ett tak. Låg- och mellanstadieskola (F-6) i en parallell samt en högstadieskola (7-9) i två paralleller. Det är vare sig en för liten skola eller en för stor.

Genom trygghet och kunskap erbjuder vi Kalmarregionens barn och unga den optimala skolformen där varje barn kan bli den bästa versionen av sig själv.

Vår pedagogik, HART, omfamnar alla stadier och vilar på en stabil gemensam värdegrund som följer individen på vägen mot målet. När hjärta och hjärna går hand i hand kan vi med stolthet, glädje och engagemang erbjuda en skolgång där barn och unga får kunskap av högsta kvalitet, kan påverka sin vardag, utvecklas som människa och bli redo för livets utmaningar.

Tydliga krav och förväntningar, gemenskap, öppenhet och en nära dialog lägger grunden för en trygg och stabil vardag.  En gemensam pedagogisk kunskapssyn och en tydlig röd tråd genom alla stadier skapar samsyn, förtroende och goda relationer. Flera års erfarenhet, en flexibel organisation och en strävan efter att alltid se positiva möjligheter, gör att vi kan möta varje situation och person på rätt sätt.

Den traditionella skolformen, med avbrott och otydlighet vid varje stadiebyte, tar energi och psykologisk kraft från både elever och medarbetare. Med HARTs helhetssyn får vi en obruten trygghet- och kunskapsutvecklingskurva då vi lägger vår gemensamma kraft på trygghet, kunskap, utveckling, kvalitet och resultat.  Det gör våra elever till framtidens verkliga vinnare!

För oss på Östra skolan är det en självklarhet att varje barn och ungdom, varje dag, ska känna sig trygg på skolan vilket är grunden till att lyckas med inlärningen. Genom trygghet skapar vi förutsättning för kunskapsinhämtning och därför ska varje barn känna sig sett och uppmärksammat.  Genom arbete med EQ redan från förskoleklassen stärker vi barnens självkänsla och därmed växer de som individer.

Läsandet är grunden till all kunskapsinhämtning, vilket inte minst uppmärksammats i den senaste PISA undersökningen. Genom läsning av väl utvalda böcker väcker vi intresset för en bildningsresa som aldrig behöver ta slut.