Kunskap

Genom Östra skolans fokusområde, läsning, lägger vi grunden till framgång.

Kunskap kan förmedlas på olika sätt men en av grundbultarna för att tillgodogöra sig ny kunskap är förmågan att läsa och förstå det man har läst. Detta har under de senaste åren blivit mycket tydligt i de internationella undersökningar Sverige deltagit i och därför är läsning ett av Östra skolans fokusområden. Det är genom högläsning för de yngre barnen, utvecklingen av läsförmågan hos de lite äldre och glädjen hos alla i att upptäcka ny kunskap genom läsning, som vi lägger grunden till våra barns framgångar. Östra skolan kommer i alla stadier jobba med att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att utveckla sitt språk och tillgodogöra sig kunskap inom alla områden genom läsning av god litteratur. Förhållningssätt till andra människor och kunskap om hur vårt samhälle fungerar är exempel på sådant som vi upptäcker  och diskuterar utifrån att ha läst väl utvalda böcker. Läsningen är en röd tråd genom alla årskurserna.