Lokaler

En bra skola kräver bra lokaler där eleverna känner sig trygga och stimulerade.

Östra skolan kommer att byggas i anslutning till nya Möllstorpsgatan och står färdig till hösten 2019. De färdiga lokalerna inrymmer klassrum för F-9, eget skolkök, skolbibliotek, elevhälsa och ytor där vi kan samlas för att umgås eller ta del av olika framträdanden. 

När vi bestämde oss för hur vi ville att skolan skulle se ut tog vi in all den erfarenhet vi samlat på oss under de senaste 18 åren från CIS, Södra skolan och Västra skolan. Det vi vet är att en bra skola är utformad så att mobbingfällor inte existerar, att man som elev syns och de vuxna ständigt finns nära barnen. Lokalerna ska också ta hänsyn till de skilda behov som finns hos de yngre respektive äldre barnen och erbjuda en miljö som stimulerar till inlärning och nya utmaningar.

Tillsammans med arkitekt Olle Utterback och Nybyggarna i Färjestaden förverkligas dessa tankar och Östra skolan kommer att bli en skola som ger eleverna de allra bästa förutsättningarna för att utvecklas.