Lokaler

Lokaler som främjar lärande, relationer och studiero

Östra skolan finns på Åkervägen 2 och invigdes 2019. Lokalerna är ljusa och fina och inrymmer klassrum, skolkök, matsal, fritids, administrativa delar med elevhälsa och ledning, grupprum och gemensamma ytor där vi kan samlas för att umgås eller ta del av olika framträdanden.

Etapp 2 invigdes 2020 och rymmer vår nya högstadiedel och våra gemensamma salar såsom slöjd-, hemkunskap-, NO- och bildsal. I den nya delen ryms även vårt skolbibliotek Kronan som är något utöver det vanliga; lokala hantverkare har byggt ett mycket vackert bibliotek som är kärnan i vårt fokusområde Läsning och bjuder in till studiero, läsning, kunskapsinhämtning och lugn. 

När vi bestämde oss för hur vi ville att skolan skulle se ut tog vi in all den erfarenhet vi samlat på oss under de senaste 18 åren från CIS, Södra skolan och Västra skolan. Det vi vet är att en bra skola är utformad så att mobbingfällor inte existerar, att man som elev syns och de vuxna ständigt finns nära barnen. Lokalerna ska också ta hänsyn till de skilda behov som finns hos de yngre respektive äldre barnen och erbjuda en miljö som stimulerar till inlärning och nya utmaningar. 

Tillsammans med arkitekt Olle Utterback och Nybyggarna i Färjestaden förverkligas dessa tankar och Östra skolan är en skola som ger eleverna de allra bästa förutsättningarna för att utvecklas.