Vår vision

Välkommen till Sveriges bästa F-9 skola!

Sveriges bästa F-9 skola ligger i Färjestaden. Genom ett unikt samarbete mellan kommun, friskoleentreprenörer och det lokala näringslivet har vi lyckats skapa en skola där såväl elever som lärare stortrivs och når mycket goda resultat. 
I en modern och spännande skolbyggnad där kunskapen och erfarenheterna från tidigare framgångsrika skolprojekt lagt grunden står trygghet och kunskap i centrum genom EQ och läsning.  Östra skolan är en skola som utmanar och levererar. I det egna köket bereds god och näringsrik mat av lokala råvaror vilket ytterligare stärker eleverna och ger dem förutsättningar att lyckas väl i skolan. Östra skolan har satt Färjestaden på skolkartan och beslutsfattare och politiker vallfärdar till Öland för att ta lärdom av det som sker.