Som elev på Högstadiet Östra är det viktigt att du trivs, har kompisar, känner att du kan påverka, har roligt, lär dig, utvecklas kunskapsmässigt och socialt och känner dig sedd.

Elevråd, Matråd, Elevskyddsombud och Skol-IF är olika sätt som du som högstadieelev kan påverka, ta initiativ och vara med och bestämma. Självklart påverkar du själv din studietid varje dag – kom förberedd till lektionerna, med rätt material och sätt upp din målsättning med dina studier, gärna i samspråk med din mentor. Och be om hjälp, utmaning eller stöttning – vi finns här för dig!

Vår socialpedagog och skoladmin Hanaa Salameh ansvarar för Fiket – en naturlig och mysig mötesplats på högstadiet.