Östra - ett mindre högstadium med stora möjligheter!

Vi finns här och vi ser dig.

Som elev på Högstadiet Östra är det viktigt att du trivs, har kompisar, känner att du kan påverka, har roligt, lär dig, utvecklas kunskapsmässigt och socialt och känner dig sedd. Elevråd, Matråd, Elevskyddsombud och Skol-IF är ett sätt som högstadieelev att kunna påverka. Självklart påverkar du själv din studietid varje dag - kom förberedd till lektionerna, med rätt material och sätt upp din målsättning med dina studier, gärna i samspråk med din mentor. Och be om hjälp, utmaning eller stöttning- vi finns här för dig!

Ämnesfördjupning - möjlighet till fördjupning - utgår från eleven

Vi har fördjupning inom idrott och hälsa (fotbollsprofil eller löpning), Svenska (Kreativt skrivande och Bibliotek), Musik (Spel och ensemble) och studiecirkel

Praktik och teori

Alla våra praktiska salar finns på Östra: bild, NO, Textil- och träslöjd, Hemkunskap, musikrum och idrottshall. Det ger dig ett lite bättre schema. Vi anpassar efter bussarna - våra skoldagar på hög börjar 8:40 och slutar senast runt 15:15.

Förberedd inför gymnasiet

Vi hjälper dig under dina tre år på högstadiet för att vara förberedd inför gymnasiet. SYV, praktiska övningar, kunskap och målsättning. Utvecklingssamtal är en avstämning av var vi är och vart vi ska. Vi tror på dig och vill att du ska lyckas och nå dina mål.

Extra hjälp och stöttning

Att kunna göra anpassningar och extra anpassningar är självklart i klassrummet. Vi har också Studioskills där man kan få extra hjälp och stöttning. Vårt självklara mål är att ge dig en riktigt bra tid på högstadiet med rätt förutsättningar att nå dina mål för kommande gymnasieval. Vi har fokustid under skolveckan där du kan få hjälp och stöttning.

Läsning och Biblioteket Kronan

Vi älskar vårt skolbibliotek - det är lite mer. En rum att hänga i, spela schack, läsa, mötas i.

Gemenskap och trivsel

Högstadiet på Östra är två parallellt. Tillräckligt stort för att lära känna nya kompisar, tillräckligt litet för att få en bättre relation med dina lärare. På Östra finns inga heltidsmentorer utan våra lärare undervisar och är mentorer. Vi tror på det, för på Östra går relation före prestation. Och när relationen finns, då kan vi utmana, pusha dig och hjälpa dig att bli den bästa versionen av dig själv.