Blandar teori och praktik – våra specialsalar finns på skolan

Alla våra specialsalar finns på Östra: Bild, NO, Textil- och Metall och Träslöjd, Hemkunskap, Musikrum och Idrottshall. Det ger dig ett lite bättre schema. Vi anpassar efter bussarna – våra skoldagar på hög börjar 8:40 och slutar senast 15:25.