Varför Östra skolan?

Vi ser på hela människan och vet att hjärta och hjärna behöver ha balans för att komma längre i kunskapsutvecklingen. Med andra ord: om du som elev är trygg och trivs då kan och vill du lära dig mer.

  • Kunskap och relationer är vårt fokus
  • Trygghet, gemenskap och trivsel sätter grunden
  • Idrott och rörelse mår vi alla bra av och gör oss starkare både mentalt och fysiskt
  • Vi är en lite mindre skola med desto större engagemang
  • Vi vill att du som elev ska lyckas
  • Som elev ska du känna dig trygg och ha roligt i skolan
  • Du lär dig för nuet och också för framtiden
  • Vi vill ha ett gott samarbete med er vårdnadshavare

”Tillsammans”

På Östra arbetar vi tillsammans. Tillsammans i personalgruppen och tillsammans med våra elever. Östra skolan är din skola, min skola och vår skola. Och vi värnar om ett nära och gott samarbete med er, våra vårdnadshavare.

Med ålder och växer både ansvar och möjligheter. Vi har tre hemvister på Östra: låg, mellan och hög. Varje hemvist och stadie har sin hemvist, med trygghet och ordningsregler/möjligheter inom ramar som passar den åldersgruppen.

Vi vill att ditt barn/din ungdom ska växa och utvecklas hos oss, både personligt- och kunskapsmässigt, och vi lovar att göra vad vi kan för att ge rätt förutsättningar, rätt stöd och kunskap för att ditt barn/din ungdom ska bli den bästa versionen av sig själv under sina skolår hos oss. Det är vårt löfte till dig som vårdnadshavare och till dig som elev.

Del av något större

Östra skolan är en del av CIS Kalmar AB tillsammans med Västra skolan (åk 7-9), Södra skolan (F-9), Calmare Internationella (CIS – gymnasieskola) samt förskolorna Västanvind (Färjestaden) och Sunnanvind (Kalmar). På Östra går det ca 250 elever och vi är ca 35 stycken i personalgruppen. I hela koncernen finns det ungefär 1100 elever och omkring 160 i personalgruppen tillsammans med Ledning. Östra är således en del av något större.

Gymnasieskolan CIS grundades 1999 och även om Östra skolan är yngst (öppnade 2019) finns det lång erfarenhet, stabil grund och mycket erfarenhet och kunskap kring inom koncernen. Det har också bidragit till att Östra har kommit väldigt långt på våra fem år.

Inom koncernen finns det ett långsiktigt tänk, ett gemensamt arbetssätt (HART) där omtanke och kunskap står i fokus och där hjärta och hjärna går hand i hand. Trivs du som elev, trivs ditt barn i skolan och med sig själv och i relation med andra, känner sig trygg och sedd – då blir och kommer kunskapsinhämtningen igång/längre/utvecklas.

Det blir en utveckling både personligt och i kunskap när du väljer Östra skolan.

 

Så, varför Östra skolan?
För att vi vill lite mer.