Ämnesfördjupning – utgår från eleven

Vi har bland annat fördjupning inom idrott och hälsa (löpning och fotboll), svenska (biblioteket), musik (instrument och sång) och Studiecirkel.