Fotbollsprofil för elever i åk 6-9

Bakgrund: Mellan åren 2019 och 2021 fanns ”Fotboll i skolan” som ett elevens val för elever i åk 7-9 på Östra. Detta var ett samarbete med GoIF utifrån ett stort engagemang från dåvarande vårdnadshavare. När det samarbetet avslutades kunde vi inte hitta rätt person för en riktigt bra fortsatt lösning men nu, nu har vi äntligen kommit i mål igen – Östra skolan har sedan ht 23 åter en Fotbollsprofil för elever i åk 6-9! 

Hur: Under två tillfällen varje vecka, med ett morgonpass på 1,5 timme och ett teoripass, kommer eleven att kunna ägna sig åt fotboll – det handlar både om fysisk aktivitet genom att utveckla färdigheter och kunskaper inom idrotten och om teori i exempelvis hälsa, kost, socialt samspel och personlig utveckling. Det kommer att vara inomhus- och utomhusträning, på skolan och i närheten av skolområdet.

För vem: För våra elever i årskurs 6-9.

Med vem: Huvudtränare är Marcus Fridolfsson och ledningsstöd är biträdande rektor och lärare i Idrott och Hälsa, Charlotta Wahlstrand. 

Varför: Vi på Östra vill både väcka och ta tillvara på det fotbollsintresse hos tjejer och killar som vi bland annat har sett under futsalturneringen inom koncernen. Vi ser också att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på skolarbetet, att eleven växer i sin personliga utveckling genom att ta ansvar för sin träning och sina studier. Vi ser att det är positivt för våra ungdomar att fortsätta vara kopplad till föreningslivet och syftet med en fotbollsprofil är att öka samarbetet mellan skola och föreningar. På Östra är ett av våra fokusområden EQ, emotionell intelligens, och detta går hand i hand med fotbollens grundvärderingar såsom Fair Play och allas lika värde. 

Vad ni (elev och vh) kan förvänta er av Östra: Engagerade och utbildade tränare och lärare, strukturerad, välplanerad och väl genomförd fotbollsundervisning som utgår från Svenska Fotbollsförbundets studieplan, se baksida. Du kommer att få möjligheter att utveckla dina färdigheter och kunskaper i fotboll både praktiskt och teoretiskt. Vi kommer att finnas här för att coacha och utmana dig, lära dig mer om dig själv och om din fotboll. Din tid på högstadiet ska präglas av trygghet, kunskaps- och personlig utveckling. 

Vad vi förväntar oss av er (elev och vh): Ansvar, tålamod och engagemang från dig som elev. Det är viktigt att du känner dig glad och är koncentrerad när du tränar olika färdigheter. Det är också viktigt att du har tålamod. Det tar nämligen ganska lång tid att bli riktigt skicklig på de svåraste momenten. Du blir aldrig ”färdig”, utan det finns alltid nya saker att öva på. Du får bäst effekt av träningen när det känns roligt att träna och när du kan koncentrera dig. Det är viktigt att du tar ansvar över dina studier, passar tider och kommunicerar med oss när du behöver hjälp. Som vh förväntar vi oss att ditt barn/ungdom äter frukost på morgonen för att orka både mer fysisk träning men också för att koncentrera sig på studierna. Vi önskar och vill ha bra samarbete med hemmet för att vi tillsammans ska ha en helhetsbild över skola, fritid och hem. 

Studieplan: Eleven som väljer Fotbollsprofil på Östra följer vår ordinarie timplan. Under Ämnesfördjupning har eleven fotboll, praktiskt och teoretiskt. Innehållet i Fotbollsprofilen på Östra utgår från en studieplan som är framtagen av Svenska Fotbollsförbundet. Den inkluderar bland annat en utbildning i ledarskap och en del moment kommer att integreras med övriga skolämnen. Börjar eleven i Fotbollsprofil i åk 8 eller 9 kommer eleven få möjlighet att erhålla den teoretiska kunskapen från tidigare årskurser. Nedanstående är ett exempel på Studieplan för Fotbollsprofil utifrån Teori och SvFF. Denna är inte klubbad i dagsläget på Östra och kan därför komma att revideras något men grundstenarna och grundtankarna kvarstår: 

Årskurs 7 – 

Individuell utveckling – bli din egen tränare

Kost och prestation

Fotbollen i samhället, Alla är olika – olika är bra

Årskurs 8 – 

Fair Play

Fotbollens historia

Fotbollens organisation, SvFF

Årskurs 9 – 

Ledarskap

Doping

Matchfixning

 

Vi ser fram emot fina samarbeten med fotbollsklubbar och föreningar, samt att få vara en del i en elevs fortsatta eller nystartade fotbollsutveckling samt kunskaps- och personliga utveckling! Frågor/funderingar/anmälan, välkommen att kontakta oss: 

Marcus Fridolfsson, marcus.fridolfsson@ostraskolan.nu  

Charlotta Wahlstrand (bitr.rektor), 076-854 95 81, charlotta.wahlstrand@ostraskolan.nu